SOSEY

NÁVRH LOGOTYPU PRO ČESKÝ STARTUP SOSEY, KTERÝ ŘEŠÍ PROBLEMATIKU EKOLOGICKÝCH BRČEK VYRÁBĚNÝCH ZE SLAMĚNÝCH STÉBEL. 

LOGO CITLIVĚ UPOZORŇUJE SOUČASNÝ PROBLÉM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PODTRHUJE NÁPAD I ZÁPAL LIDÍ VE SPOLEČNOSTI SOSEY.

 

GRAFIK: VÍT BEDNÁŘ, TOMÁŠ URBAN

 

SOSEY - BRČKA BEZ VÝČITEK

 

2018

 

NEPOUŽITO

© 2020 Studio ub