solidarita19

logo pro charitativní organizaci zabývající se problematikou lidí bez domova. Solidarita pomáhá lidem bez domova skrze darování jídla či oblečení. 

logo poukazuje na vyčlenění bezdomovců ze společnosti a obtížnosti při zpětném zapojení. logo čítá několik použitelných variant i barev.

 

grafik: vít bednář

 

solidarita19 z.s.

 

2020

 

logo, textil

© 2020 Studio ub